Информације

Ukoliko želite da se informišete o aktivnosti Vlade Srbije na Pregovaračkom poglavlju 27 posetite sajt pregovaračke grupe 27 http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/

Mnoštvo korisnih informacija o pregovorima sa EU kao i dokumenta možete naći na sajtu Kancelarije za Evropske integracije http://www.seio.gov.rs/src/dokumenta/nacionalna-dokumenta/