Заштита животне средине је одговорност свих грађана. Постоје начини да свако ко је заинтересован добије информацију о животној средини, да учествује у процесима доношења одлука али и да има правну заштиту у случајевима када су му претходна права нарушена. Република Србија ће у процесу приступања Европској унији усагласити своје законе и праксе са европским. Промена ће бити много а резултати ће бити здравија животна средина и бољи квалитете живота грађана.

Удружење ТЕРРА’С из Суботице

Архус центар Нови Сад из Новог Сада

Млади истраживачи Србије из Београда

Група Кобра из Доње Топонице – Ниш

Удружење грађана ГМ Оптимист из Горњег Милановца

Активности су подржане кроз CSOnnect програме